17.07.2017                                                                                 
Brochure ‘Wat te doen bij een overlijden’

Vanuit het Sociaal Huis en de stedelijke diensten Begraafplaatsen en Burgerzaken is zopas de brochure ‘Wat te doen bij een overlijden’ uitgegeven. Deze wordt gratis beschikbaar gesteld bij dokters, begraafplaatsen, ziekenhuizen, stadsdiensten en begrafenisondernemers in Mechelen en fusiegemeenten.

De brochure bevat nuttige informatie met betrekking tot wat men kan doen voor het overlijden omtrent een laatste wilsbeschikking, orgaandonatie, je lichaam schenken aan de wetenschap, het afsluiten van een uitvaartverzekering, opmaak van een testament en een wilsverklaring. Verder verstrekt de brochure praktische info over welke onmiddellijke schikkingen te treffen na een overlijden zoals o.a. aangifte hiervan en regelingen voor de begrafenis of crematie. Ook wie je op korte termijn dient te verwittigen bij een sterfgeval, hoe een overlevingspensioen aanvragen en de nalatenschap komen aan bod. Tenslotte reikt de brochure voor nabestaanden mogelijkheden tot financiële en andere hulp aan evenals waar men terecht kan voor rouwverwerking, morele bijstand of een luisterend oor.
Nuttig hulpmiddel in emotioneel moeilijke periode
“Een overlijden in je naaste omgeving is een ingrijpende gebeurtenis. Als een gezins- of familielid sterft, brengt dat heel wat emoties teweeg. Tegelijk moeten er in die moeilijke periode meerdere praktische en administratieve zaken worden geregeld. De brochure ‘Wat te doen bij een overlijden’ kan hierbij alleszins een nuttig hulpmiddel vormen”, zegt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx.
Informatie voor nabestaanden inzake morele of financiële hulp
“Deze brochure is interessant voor mensen die willen weten wat voor mogelijkheden er zijn voor en na het overlijden. Ook biedt het informatie over waar nabestaanden terecht kunnen indien ze morele of financiële hulp nodig hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld terecht in onze lokale dienstencentra voor financieel en sociaal advies”, zegt de schepen van Welzijn, Koen Anciaux en voorzitter van het Sociaal Huis.      
Bestand

Brochure 'Wat te doen bij een overlijden'

Bestand Downloaden