Bezoek het interieur van de Begijnhofkerk in de stellingen


Neem een kijkje in het schildersatelier


Mechelen organiseert op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei een bezoek aan de stellingen in het interieur van de Begijnhofkerk. De eerste kans om de indrukwekkende ornamenten van de kerk te bekijken. De interieurrestauratie van de kleurrijke Begijnhofkerk startte in november 2017 en loopt momenteel op volle toeren. Wie geen hoogtevrees heeft, kan samen met een gids de werken op de stellingen van wel heel nabij opvolgen.
 
“We merken dat de Mechelaars echt fier zijn op hun erfgoed. Veel van de Mechelse kerken zijn, na restauratie, opnieuw open voor publiek. De deuren van de grote poort van de Mechelse begijnhof blijven nog even gesloten. Nu de werken ver gevorderd zijn en de stellingen in het grootste deel van de kerk zijn geplaatst, willen we de Mechelaar graag een inkijk geven in de transformatie tot de kleurrijke kerk van weleer. Het ideale moment dus om alle geïnteresseerden te begeleiden op de stellingen. De volgende openstelling van deze kerk zal doorgaan op 8 september van dit jaar tijdens de Open Monumentendag”, aldus schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux.
 
Barokke pracht in een recenter tintje
 
Het exterieur van de Begijnhofkerk werd uitgevoerd van 1629 en 1637. Aansluitend werd het interieur afgewerkt tussen 1638 en 1655. Het combineert Italiaanse barokvoorbeelden met een streekeigen vormgeving. De Italiaanse invloeden zijn herkenbaar door de rondboogarcades en de imposante kroonlijst. De kruisribgewelven verwijzen dan weer naar de  gotische stijl.
 
Aan het einde van de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw werd het volledige interieur geschilderd in vele tinten van roze, blauw, geel en groen. De Begijnhofkerk dankt er haar naam als ‘vrouwelijkste’ van de Mechelse kerken aan.
 
Schilderijen in overvloed
 
In het barokke totaalconcept werden meer dan negentig schilderijen op doek voorzien als aankleding van de kerk. Daarvan zijn er nu nog vijftig in de kerk bewaard. Samen met de huidige restauratie van het interieur, wordt ook de conservatie van de schilderijen die zich op hoge hoogte bevinden voorzien: vijftien schilderingen uit de horizontale band  onder de ramen van de hoofdbeuk, drie schilderijen ‘Golgotha’ van de hand van Jan Cossiers uit het gewelf hoog boven het hoogkoor en twee indrukwekkende schilderijen uit het hoofdaltaar.
 
Zachte overgang tussen oude en nieuw
 

“De vele kleuren in de kerk worden behouden, gereinigd en gefixeerd. De lichtgele afwerking van de wanden en de gewelven zijn op sommige plaatsen zo zwaar aangetast dat ze daar wel opnieuw worden geschilderd”, vertelt Koen Anciaux.
 
In de zijbeuken werden de decoratieve bloemenpatronen aan de bovenzijde van ieder gewelf eerst zorgvuldig afgeschermd, vervolgens werd de omliggende pleister plaatselijk hersteld en de gele zones afgewerkt. Nadien werd de overgang tussen de bestaande en de nieuwe afwerking zo subtiel ingeschilderd dat er, met het blote oog, nauwelijks een verschil merkbaar is.

“ De twee gerestaureerde zijbeuken zijn stofdicht afgeschermd van het middelste deel van de kerk en beide zijbeuken zijn ingericht als restauratieatelier. Hier zijn 21 schilderijen en 18 beschilderde doeken in restauratie”, weet Koen Anciaux.

De totaalkost voor de interieurrestauratie en de conservatie van de schilderijen bedraagt €1.828.198 (excl. btw) = €2.212.119 (incl. btw). Er is een restauratiepremie van € 1.640.972 (incl. btw) en de stad staat in voor de overige € 571.147 (incl. btw). Er wordt tegelijk ook werk gemaakt van de brand- en inbraakbeveiliging. De werken zullen omstreeks 2021 afgerond zijn.

Praktisch: 

Op vrijdagmiddag 17 en zaterdag 18 mei kan je, onder begeleiding van een gids, tot aan de indrukwekkende kroonlijst op een hoogte van ca. 15 meter wandelen. Net voor je de kerk verlaat, kan je even kort een kijkje nemen in één van de twee schildersateliers.
 
Let op: Draag stevige schoenen. Deze activiteit is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar of personen met hoogtevrees! 
 
Reservatie verplicht: Enkel te bezoeken na reservatie via Uit in Mechelen vanaf 3 mei 2019 
 
Op vrijdagmiddag: 7 gidsbeurten
- periode: 13u00 tem 16u00 (gedaan om 17u00)
- eerste gidsbeurt: gids 1: 13u00
- tweede gidsbeurt: gids 2: 13u30
- startmomenten gidsbeurten: 13u00, 13u30, 14u00, 14u30, 15u00, 15u30, 16u00
 
Op zaterdag: 11 gidsbeurten
- periode: 10u00 16u00 (gedaan om 17u00)
- eerste gidsbeurt: gids 1: 10u00
- tweede gidsbeurt: gids 2: 10u30
- startmomenten gidsbeurten: 10u00, 10u30, 11u00, 11u30, 13u00, 13u30, 14u00, 14u30, 15u00, 15u30, 16u00