Begeleidingscentrum voor personen met autisme opent nieuwe locatie in Mechelen

Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme (BCPA) opende vandaag een nieuwe locatie in Mechelen. Vanaf nu is Mechelen de centrale uitvalsbasis voor de ambulant/mobiele werking. De bestaande infrastructuur, barstte uit zijn voegen. Het uitkijken naar een bijkomende locatie was ook in het belang van de rust en privacy van de cliënten. In de locatie aan de Leuvensesteenweg in Mechelen bevinden zich naast de ambulante werking, ook de administratie en de ondersteunende diensten.

Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme ondersteunt al meer dan dertig jaar mensen met autisme in kleinschalige afdelingen. De organisatie is door de jaren heen gegroeid. In 2015 ondersteunde het centrum 108 cliënten.

De reeds bestaande vestigingen in Muizen en Bonheiden zijn woonhuizen en locaties voor dagondersteuning. In iedere locatie verblijven een 15-tal volwassen cliënten met autisme. Sommigen wonen er permanent, anderen komen logeren voor een korte of langere periode. Overdag sluiten een 10-tal cliënten aan bij de dagondersteuning van het BCPA. De dagondersteuning is zeer gevarieerd. Cliënten kunnen deelnemen aan kook, tuin- en crea-ateliers. Er is een zeer ruim sportaanbod. Daarnaast kunnen cliënten die dat willen vrijwilligerswerk doen onder begeleiding in een groentebedrijf of in de bibliotheek in Bonheiden. Er worden uitstappen georganiseerd. Ze gaan naar de film of doen culturele activiteiten. “Deze mensen moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij de samenleving, om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Uit zo een uitbreiding kunnen we concluderen dat af en toe een duwtje in de rug geen overbodige luxe is in onze samenleving.” Zegt schepen Koen Anciaux en voorzitter van het Sociaal Huis. 
Vanaf 2017 zal het begeleidingscentrum ook een spreekuur houden in het Sociaal Huis. “Dit verlaagt een drempel en vergemakkelijkt de bereikbaarheid voor bepaalde cliënten.“ Vervolgt de schepen.

Het BCPA zet nu in op ambulante of mobiele ondersteuning. De nieuwe vestiging in Mechelen is de uitvalsbasis voor de ambulante werking en de administratieve diensten.
Begeleiders van het BCPA zullen cliënten ontvangen in de locatie in Mechelen of gaan bij cliënten aan huis. Cliënten uit de ruime regio Mechelen kunnen een beroep doen op de mobiele/ambulante ondersteuning van het BCPA. De ambulante begeleiders geven autisme-specifieke ondersteuning op alle levensdomeinen, zoals bij de organisatie van het huishouden of administratieve zaken. Ze bieden ondersteuning om budget te beheren of voor de organisatie van vrije tijd. De begeleiding gebeurt steeds op maat en in overleg met de cliënt.

Hoe kunnen mensen met autisme terecht bij het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme?
Vanaf januari  2017 verandert de regelgeving grondig. Wie ondersteuning wil vragen heeft een ondersteuningsplan nodig en moet een budget aanvragen bij het Vlaams agentschap voor personen met een handicap. Als dat budget toegekend is en de cliënt een voldoende hoge prioriteit heeft, kan hij zelf beslissen hoe hij zijn budget gaat inzetten. Hij kan dan bv. aankloppen bij de organisatie of dienst van zijn keuze. Het begeleidingscentrum helpt bij deze administratieve processen, maar ook voor begeleiding daarna. Info hierover is te vinden op www.vaph.be