Acht Mechelse sporthallen bijgebouwd in twaalf jaar
                                                            
Uit studie van professor Sportbeleid Jeroen Scheerder van KU Leuven blijkt dat 539 sporthallen in Vlaanderen niet orde zouden zijn. Met als gevolg dat ze moeten worden gesloten of dringend gerenoveerd. Voormalig schepen van Sport Koen Anciaux reageert hierop. Mechelen bouwde afgelopen jaren liefst 8 nieuwe sporthallen. De investering in sportinfrastructuur wordt verdergezet door huidig schepen van Sport, Walter Schroons.

In de periode dat Koen Anciaux schepen van stad Mechelen 2000-2012 bevoegd was voor sportinfrastructuur heeft hij acht sporthallen geopend, hetzij nieuwe of na renovatie/uitbreiding. In Mechelen is budget voor een goede sportinfrastructuur een prioriteit voor welzijn van mensen en sociale cohesie. Interactie en ontmoetingen zijn redenen geweest om te investeren in sport en sporthallen. “Een sporthal is vaak meer dan sport alleen.” Zegt schepen koen Anciaux.

“Als men 40 jaar niets doet aan sportinfrastructuur, kan men natuurlijk niet verwachten dat het gebouw in orde is. dit geldt voor alle gebouwen, niet enkel sporthallen. Gebouwen moet men altijd onderhouden, niets is onverslijtbaar. Het investeren in sportinfrastructuur betekent investeren in welzijn en gezondheid. Iedere gemeente of stad die aandacht heeft voor de welzijn van zijn burgers kan er budget voor vrijmaken. Dat hebben wij gedaan in Mechelen.“ zegt schepen Koen Anciaux.


€ 13 790 000 miljoen geïnvesteerd in Mechelse sporthallen

Sporthallen die geopend werden door schepen Koen Anciaux van 2000 t/m 2012  

  1. Sporthal Kouter (Leest): opening 25/09/2004, € 2 300 000
  2. Sporthal Arena (Walem): opening 27/08/2006, € 800 000
  3. Sporthal Appelaar (Muizen): opening 15/09/2006, € 800 000
  4. Sporthal Albert Merckx (Iham): opening 28/04/2007, € 400 000
  5. Sporthal Paardenstraatje: opening 21/03/2011, € 3 000 000
  6. Gymnopolis: opening 18/09/2012, € 2 100 000
  7. Sportschuur Donkerlei/Felix De Smedt: opening 11/10/2012, € 400 000
  8. Sporthal De Plaon: opening 28/08/2012, € 4 170 000


Onder de bevoegdheid van schepen van sport, Walter Schroons blijft mechelen investeren in sport ten bate van welzijn en gezondheid van Mechelaars.
Zo ging eind vorig jaar de Ice Skating Center aan de Nekker open. Daarnaast werd er nog onderhoud gedaan aan sporthal Iham in 2011 en Winketkaai in 2015.