Ik ben geboren te Vilvoorde op 13 oktober 1961 en groeide op in een ‘politieke familie’. Ik ging naar school in Zaventem en verhuisde in 1985 naar Mechelen. Ik heb drie kinderen: Bavo, Toon en Lies die inmiddels op eigen benen staan en ben getrouwd met Marianne Festraets die zich ontfermt over haar dochter Monica.

In 1985 verhuisde ik naar Mechelen en sinds 1988 ben ik lid van de Mechelse gemeenteraad. Zo heb ik ook meegewerkt aan de verandering, namelijk het 'floreren' van de Stad Mechelen. In 2001 werd ik voor de eerste keer schepen en in 2003-2004, tijdens het minister presidentschap van Bart Somers, was ik burgemeester. 

De opleving van de stad die nog altijd bezig is, wordt door vriend en vijand erkend. De stad is de laatste 15 jaar niet alleen op vlak van infrastructuur en economie open gebloeid, maar ook op cultureel vlak. Natuurlijk zijn er nog elementen waar ik me voor wil inzetten als schepen van Monumentenzorg, Gebouwen en Eigendommen. Naast deze bevoegdheden kreeg ik ook de verantwoordelijkheid voor Landbouw, Financiën en Juridische zaken. 

De participatie en het versterken van de onderlinge betrokkenheid van burgers op elkaar en op de samenleving als geheel is een uitdaging. De komende jaren zetten we ons inclusieve beleid voort. Om deze beleidsdoelstellingen zo goed mogelijk te realiseren is er natuurlijk ook een goed opgesteld investeringsprogramma nodig als basis. Ook daar ga ik als schepen van Financiën op toezien. We zorgen voor stapsgewijze afbouw van de stadsschuld om Mechelen en de Mechelaar financieel gezond te houden.

image-74398-anciaux.jpg?1463692406014
Stadhuis
image-75563-IMG_7114.JPG?1465302149161
Gebouwen
image-74816-foto 3.JPG?1465302167733
Voor Mechelen
image-70904-open vld Mechelen.jpg?1465302229939
Prieel in de Sinte-Mette tuin