Ik ben geboren te Vilvoorde op 13 oktober 1961 en groeide op in een ‘politieke familie’. Ik ging naar school in Zaventem en verhuisde in 1985 naar Mechelen. Ik heb drie kinderen: Bavo, Toon en Lies die inmiddels op eigen benen staan en ben getrouwd met Marianne Festraets die zich ontfermt over haar dochter Monica.

​In 1985 verhuisde ik naar Mechelen en sinds 1988 ben ik lid van de Mechelse gemeenteraad. Zo heb ik ook meegewerkt aan de verandering, namelijk het 'floreren' van de Stad Mechelen. In 2001 werd ik voor de eerste keer schepen en i2003-2004, tijdens het minister presidentschap van Bart Somers, was ik burgemeester

De opleving van de stad die nog altijd bezig is, wordt door vriend en vijand erkend. De stad is de laatste 15 jaar niet alleen op vlak van infrastructuur en economie open gebloeid, maar ook op sociaal maatschappelijk vlak. Natuurlijk er is nog werk aan de winkel en ik wil mij daar als schepen en als voorzitter van het Sociaal Huis voor blijven inzetten. 
Zelfredzaamheid is een voorwaarde voor participatie en het versterken van de onderlinge betrokkenheid van burgers op elkaar en op de samenleving als geheel. Mensen kiezen er vaak niet zelf voor om afhankelijk te zijn van iemand.  Hoe kun je zo een individu faciliteren? En hoe kun je voor de gemeenschap de juiste randvoorwaarden creëren zodat de gemeenschap kan floreren?

Het Sociaal Huis is een dynamische omgeving waar met hart en ziel wordt gewerkt aan een goedlopend sociaal systeem voor Mechelen. Men houdt zich dag in dag uit bezig met sociale vraagstukken. Dan moet je denken aan kinderen, ouderen, zwakken, kansarmen, kortom, mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.

We geven een duwtje in de rug en faciliteren waar nodig. Dat doen we door naar mensen te luisteren. Ieder individu is belangrijk. Wij nemen belangrijke beslissingen over mensenlevens en maatschappelijke kwesties en hopen dat het altijd de juiste beslissingen zijn. Het Sociaal Huis bestaat uit verschillende comités en een Sociale Raad. De Raad neemt de uiteindelijke beslissingen. 

image-74398-anciaux.jpg?1463692406014
Gezonde gemeente
image-75563-IMG_7114.JPG?1465302149161
Ouderenzorg
image-74816-foto 3.JPG?1465302167733
Sociale projecten
image-70904-open vld Mechelen.jpg?1465302229939
Sinte-Mette tuin