5000 kilogram dopjes voor blindengeleidehonden

Twee jaar geleden richtte het woonzorgcentrum De Lisdodde een ‘dopjes-inzamelpunt’ op ten voordele van  het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden ‘Vrienden der Blinden’ te Koksijde. Schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis kieperde vanmorgen met veel plezier een grote zak van ongeveer 25 kilogram dopjes in de ton. Daarmee is de kaap van 5000 kilogram ruimschoots overschreden.

Het woonzorgcentrum De Lisdodde verleent al twee jaar met veel plezier zijn medewerking aan het project. De dopjes worden verzameld in het gebouw van het Sociaal Huis in Leliëndael, de lokale dienstencentra, de twee woonzorgcentra en ‘t Atelier op de Battelsesteenweg. Iedere week worden er honderden dopjes naar de lisdodde gebracht en in de ton gegoten.  

Zo een massa dopjes betekent toch een serieuze afvalberg. Al wat gerecycleerd kan worden, komt niet in het milieu terecht, maar doet dienst als nieuw product zoals in dit geval duurzame paletten, plantenbakjes e.d. De vzw Vrienden der blinden verkoopt de ingezamelde plastic dopjes aan een recyclagebedrijf dat er duurzame paletten van maakt. Dit stelt de vzw in de mogelijkheid de aanschaf en opleiding van de blindengeleidehonden te financieren. Zo’n opleiding kost ongeveer € 25 000. De helft wordt betaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Eén kilogram dopjes brengt ongeveer € 0.34 op. Dat is € 340 per 1.000 kg. Voor de volledige opleiding van een geleidehond is er ongeveer 85 000 kg nodig. “Blindengeleidehonden dieren zijn die een hele nieuwe wereld openen voor personen met een visuele beperking. Daar zijn veel dopjes voor nodig en daarom willen we het aantal dopjesinzamelpunten uitbreiden. Dat is beter mens en milieu. Maar als stad doen we meer. Met grote en kleine ingrepen proberen we het leven van personen met een visuele beperking te vereenvoudigen, zoals het met nopjes voorzien van nieuw aangelegde paden”, vertelt de schepen van Welzijn Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.
 ‘Vrienden der blinden’ in Koksijde bestaat al sinds 1996. Sinds de oprichting zijn er een 140-tal honden succesvol  afgestudeerd. De vraag naar geleidehonden is groter dan het aanbod. Momenteel is er een wachtlijst van ongeveer drie jaar.
De vzw heeft op verschillende locaties inzamelpunten van de ‘bekende dopjes’. Iedereen kan dopjes sparen voor deze steunactie: particulieren, scholen, verenigingen, bedrijven, ziekenhuizen, rusthuizen en andere geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met de organisatie. Zie hiervoor de website www.vriendenderblinden.be
Bestand

Vrienden der Blinden Koksijde

Bestand Downloaden