2 jaar Sociaal Huis
Het Sociaal Huis blijft werking op sociaal terrein vergroten

Twee jaar geleden maakte het OCMW plaats voor het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis kreeg een nieuwe identiteit en een nieuwe manier van werken. Momenteel houden veel sociale partners een spreekuur in het Sociaal Huis en recent deed ook Trawant zijn intrede. Daarnaast is met de uitbreiding van het Huis van het Kind is de waaier aan dienstverlening voor de inwoners van Mechelen en regio weer verruimd. Sinds twee jaar staat het Sociaal Huis open voor alle Mechelaars met een welzijnsvraag. Dus je hoeft geen grote problemen te hebben om beroep te kunnen doen op het Sociaal Huis.

Op 19 september 2014 werd het Sociaal Huis ingewijd. De naam OCMW verdween met als bedoeling een Huis te zijn voor alle Mechelaars met een welzijnsvraag. De eigen dienstverlening, begeleiding bij financiële en psychosociale problemen en zorg, bleef en werd laagdrempeliger. Door samenwerking met partners vinden steeds meer Mechelaars duidelijk hun weg naar partners in het Sociaal Huis.

Trawant heeft zich recent aangesloten bij het Sociaal Huis. Trawant is een intersectoraal samenwerkingsverband tussen organisaties die rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)  aanbieden voor minderjarigen in de regio’s Boom, Mechelen en Lier. Trawant is een infopunt voor alle hulpverleners en doorverwijzers die vragen hebben rond het aanbod en organisatie. Op deze manier slaat het sociaal huis een brug naar een dienstverlening binnen de integrale jeugdhulp die nog niet zo vertrouwd is binnen het Sociaal Huis, maar waar het wel mee te maken krijgt.  Daarmee bieden op dit moment al 14 sociale partners in het Sociaal Huis hun diensten aan tijdens een spreekuur.

 “We hebben altijd als uitgangspunt om een centrale toegangspoort en doorverwijzer te zijn naar de gepaste dienstverlening voor wie niet direct weet waar hij terecht kan. Het werken met zo veel mogelijk sociale partners is een grote meerwaarde voor onze organisatie, we hebben veel expertise in huis, waardoor mensen niet van kastje naar de muur worden gestuurd. Dat vermindert stress bij reeds moeilijke processen waar mensen soms doorheen moeten”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

Huis van het Kind
Kort na opening van het Sociaal Huis nam ook het ‘Huis van het Kind’ zijn intrek hier. Het Huis van het Kind bundelt de krachten om Mechelse gezinnen nog beter te ondersteunen dankzij de samenwerking met een aantal belangrijke partners. Dat zijn de opvoedingswinkel, het consultatiebureau (Kind en Gezin) , inloopteam De Nieuwe Weg, De Kleurdoos, en Steun op Maat.

Sinds vorige week maakt het Huis van het Kind gebruik van een opgeknapt zaaltje in de Korte Schipstraat. Hier gaan de activiteiten door van De Kleurdoos en Café Bébé. Deze zijn vooral bedoeld voor aanstaande en prille ouders. “Het Huis van het Kind is er voor elke ouder en elk gezin en kadert bovendien zeer mooi aanvullend in onze strijd tegen kinderarmoede, die zo weer een groter draagvlak krijgt,” zegt voorzitter Koen Anciaux.
Het Sociaal Huis bestaat om welzijnsdiensten vanuit één centraal punt aan te bieden aan alle Mechelaars. Daar voegt voorzitter Koen Anciaux het volgende aan toe: “We zijn nu 2 jaar bezig en ik ben tevreden over de partnerschappen die we tot dusver hebben opgebouwd. In de toekomst hopen we met nog meer partners te kunnen samenwerken, onze mensen zijn voortdurend bezig met het bedenken van de beste werkwijze met intermediairs, zowel binnen als buitenshuis.”

De zitdagen van alle sociale partners zijn terug te vinden via de volgende link  https://www.mechelen.be/zitdagen-sociale-partners