13 digipunten in Mechelen

Een wereld zonder computer of internet is bijna ondenkbaar. Toch is toegang tot een computer of het internet niet voor iedereen een evidentie. Mensen die thuis geen internetverbinding of computer hebben, kunnen daarom terecht bij de 13 Mechelse digipunten. Een digipunt is een plek waar je gratis gebruik kan maken van een computer en internet. Op sommige digipunten kan je eveneens aan een laag tarief printen, kopiëren en scannen.


13 gratis digipunten in jouw buurt

Een lijst van alle gratis Mechelse digipunten met de openingsuren vind je op www.mechelen.be/digipunten.

De Mechelse bibliotheek is het grootste digipunt, met maar liefst 10 computers. Ook in de wijk- en lokale dienstencentra de Rooster en Den Deigem, het Huis van de Mechelaar, in de dorpshuizen van Leest, Walem, Muizen, Hombeek, Heffen en in het Wijkhuis van Battel kan je terecht. Door de geografische spreiding zijn de digipunten toegankelijk voor iedereen binnen de regio Mechelen.

Op de website vind je eveneens terug waar je kan kopiëren, scannen of printen aan een laag tarief en waar WiFi of kaartlezers ter beschikking zijn.

De digitale kloof bij mensen in armoede

De digitale kloof is het onderscheid tussen mensen die toegang hebben tot informatie- en communicatietechnologieën (ICT: computers, software, internetverbindingen) en mensen die dit niet hebben. Hoewel PC-infrastructuur al enkele jaren aanwezig is op verschillende locaties te Mechelen, bleek uit de nota van de Lage Drempel, “De Digitale Kloof bij mensen in armoede”, dat er een gebrek is aan uniforme digipunten in de stad Mechelen. Bovendien kwam naar boven dat de reeds bestaande digipunten niet voldoende bekend waren bij het Mechels publiek.

De Lage Drempel VZW is een Mechelse Vereniging Waar Armen het Woord Nemen. Zij willen onder andere de digitale kloof bestrijden. Uit onderzoek blijkt immers dat de digitale kloof vooral kwetsbare sociale groepen raakt. Sociale uitsluiting leidt tot digitale uitsluiting en vice versa. “Toegang, gebruik en begrip van digitale media zal deze groep versterken en empoweren. Wij willen voorkomen dat er Mechelaars uitgesloten worden van participatie aan de samenleving. We nemen de aanbevelingen van de Lage Drempel dan ook serieus en zullen er alles aan doen om de digitale kloof te dichten,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

Op vraag van Stefaan Deleus (schepen van ICT) en Koen Anciaux (voorzitter Sociaal Huis) vond vervolgens een gesprek plaats met de coördinator van de Lage Drempel Steven Van haegenberg. Er werd besloten om tegemoet te komen aan de aanbevelingen geformuleerd door de Lage Drempel. Intussen werden de 13 digipunten gemoderniseerd en eenvormig gemaakt. Er wordt ook ingezet op de nodige communicatie om ervoor te zorgen dat het Mechels publiek geïnformeerd is over de aanwezigheid van deze digipunten. Dit zowel via de website als de Nieuwe Maan van april 2018. Er komt ook nog een folder uit.

Schepen van ICT, Stefaan Deleus (CD&V), vindt het belangrijk dat iedere Mechelaar toegang heeft tot een PC met internet: “Tegenwoordig is een wereld zonder internet bijna ondenkbaar. Ook de stadsdiensten gaan meer en meer digitaal werken. Daarom is het ook de verantwoordelijkheid van de stad om het internet voor iedereen toegankelijk te maken zodat we niemand uitsluiten van onze diensten.”

Op termijn lessenbegeleiding op maat
Maar het probleem is complexer dan dat. De digitale kloof die er momenteel bestaat, wordt niet alleen veroorzaakt door een gebrek aan toegang tot computers of internet. Ook andere factoren zoals vaardigheden, motivatie of het mediakarakter van iemands omgeving zijn bepalend om digitale uitsluiting te veroorzaken.
Enkel inzetten op toegang is daarom onvoldoende. Op termijn wil de stad Mechelen ook een lessenbegeleiding op maat voorzien. Momenteel wordt onderzocht hoe men dit juist in de praktijk kan organiseren.