10 jaar Fietsschool Sociaal Huis

Voor veel mensen is fietsen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Fietsen is nochtans een essentiële vaardigheid. Daarom organiseert het Sociaal Huis al sinds 2008 fietscursussen voor volwassenen die als kind nooit hebben leren fietsen of het verleerd zijn. In Mechelen zijn er geen andere aanbieders van dergelijke cursussen.

De deelnemers zijn enorm enthousiast. De afgelopen 10 jaar organiseerde het Sociaal Huis 25 cursussen, 182 vrouwen namen deel. 90% behaalde een ‘fietsdiploma’. Begin 2018 stelde het Sociaal Huis een projectmedewerker vrij die zich volledig kon toeleggen op de organisatie. Zo konden we het aanbod uitbreiden van 2 à 3 cursussen per jaar naar 10 in 2018. Dit jaar behaalden 32 dames hun ‘diploma’. De vraag naar de cursussen blijft groot. Er is momenteel een wachtlijst van 60 kandidaat fietsers.
 
“Het enthousiasme is merkbaar. De fiets maakt het leven namelijk gemakkelijker voor velen. Wij willen dat zeker blijven stimuleren. Voor de deelnemers met diploma op zak is blijven oefenen de boodschap”, zegt schepen koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.
 
Deze fietscursussen worden gegeven door een vormingsmedewerker van het team activering in samenwerking met een educatieve kracht van CBE open school. Zij worden bijgestaan door wijkwerkers. De opstart van de cursus gaat door in de Loods (perron M). In de verkeerstuin van het Vrijbroekpark leren ze verder de verkeersregels toepassen. Eénmaal ze de technische vaardigheden onder de knie hebben, gaan ze de openbare weg op. Dit in groepjes van  8 à 10 personen, onder supervisie van 2 begeleiders. De cursus omvat momenteel 12 sessies van 2 u 15’, verspreid over 4 weken.
De toeleiding gebeurt door maatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis en andere partners uit de sector in Mechelen.