1 jaar kinderopvang ‘38 Volt’ 

De opvanglocatie 38 Volt in de Caputsteenstraat bestaat 1 jaar. Het sociale project dat een jaar geleden van start ging is met succes uitgegroeid tot een plek waar gezinnen terecht kunnen in hun zoektocht naar werk. Deze opvanglocatie heeft als doelstelling de toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken en ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk.
Ouders van jonge kinderen (0-3 jaar) worden hier actief begeleid in hun zoektocht naar werk, terwijl hun kind(eren) in de kinderopvang professioneel worden verzorgd. Naast een opvanglocatie is 38 Volt ook een ontmoetingsplaats waar ouders in contact komen met gelijkgestemde zielen in een vertrouwde omgeving.
 
“38 volt is uitgegroeid tot een schitterend succes”, zegt schepen Koen Anciaux. “Sinds de opstart in december 2017 werden er in totaal 42 gezinnen geholpen (gelijk aan 42 kinderen). Momenteel zijn er 30 actief die een opleiding (Nederlandse les, cursus internet voor beginners, fietslessen, rijlessen, …. ) volgen. 12 gezinnen zijn ondertussen al aan het werk of uitgestroomd naar school” vervolgt hij.
 
De huidige vormen van kinderopvang zijn zelden afgestemd op de flexibiliteit die ouders aan de dag moeten leggen. Dat geldt niet enkel voor mensen met een job, maar ook voor werkzoekenden. Een gebrekkige toegang tot kinderopvang vormt vaak een drempel voor ouders om opleidingen te volgen, werk te zoeken of om te werken, met name voor ouders die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die weinig of geen gebruik maken van kinderopvang.
 
 “De kracht van dit project is dat het barrières wegwerkt die mensen verhinderen om werk te zoeken. Het is een flankerende maatregel die mensen ruimte moet geven om aan de slag te gaan, werk te zoeken en kansen te grijpen”, zegt de schepen van Kinderopvang.
 
Dit PACE (Providing access to childcare and employment) project wordt mogelijk gemaakt door het Interreg 2 Zeeën Programma. Het loopt af in september 2020.